گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاين

جستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت   جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا     روز : ماه : سال :   جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) هتل 4* رويال تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1114,900,0004
2يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1111,500,0006
3چابهار (سرزمين هميشه بهار) 5 ستاره ليپار (پرواز گارانتي ) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1821,100,0003
4آب و خاک در کوير طبس و ازميغان تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/188,500,0006
5گرگان، اينچه برون، بندر گز (پاييز هزار رنگ هيرکاني) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/188,800,0007
6عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/187,500,0009
7کاشان و ابيانه ( تور ويژه شب يلدا ) تهران شب يلدا 21پنج شنبه97/09/2997/09/305,200,0009
8قزوين ( ويژه شب يلدا ) تهران شب يلدا 21پنج شنبه97/09/2997/09/305,200,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات آبان 33سه شنبه97/08/0897/08/119,500,000Full
2جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/0897/08/1112,500,0005
3کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/0897/08/1119,000,000Full
4زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/117,500,000Full
5شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1115,900,000Full
6شيراز (شهر راز و ناز) هتل 4* رويال تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1114,900,0004
7يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1111,500,0006
8يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/119,900,0009
9کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات آبان 33سه شنبه97/08/1597/08/189,500,000Full
10گرگان، اينچه برون، بندر گز (پاييز هزار رنگ هيرکاني) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/188,800,0007
11کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1819,000,0009
12آب و خاک در کوير طبس و ازميغان تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/188,500,0006
13جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1819,500,0004
14چابهار (سرزمين هميشه بهار) 5 ستاره ليپار (پرواز گارانتي ) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1821,100,0003
15جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/187,500,0009
16ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/188,200,0009
17عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/187,500,0009
18اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/189,400,0009
19يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/2397/08/2511,500,0009
20يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/2397/08/259,900,0009
21کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات آذر 33پنج شنبه97/09/0197/09/049,500,0009
22کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات آذر 43پنج شنبه97/09/0197/09/0419,000,0009
23چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران تعطيلات آذر 43پنج شنبه97/09/0197/09/0412,500,0009
24جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات آذر 43پنج شنبه97/09/0197/09/0412,500,0007
25جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/047,500,0009
26عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/047,500,0009
27اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/049,400,0009
28شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/0415,900,0009
29يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/0411,500,0009
30يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/049,900,0009
31شهميرزاد، ملاده، فينسک تهران تعطيلات آذر 21شنبه97/09/0397/09/049,800,0009
32نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات آذر 21شنبه97/09/0397/09/044,990,0009
33چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/09/2797/09/3012,500,0009
34يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران شب يلدا 32چهارشنبه97/09/2897/09/3011,500,0009
35يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران شب يلدا 32چهارشنبه97/09/2897/09/309,900,0009
36شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/09/2897/09/3015,900,0009
37کاشان و ابيانه ( تور ويژه شب يلدا ) تهران شب يلدا 21پنج شنبه97/09/2997/09/305,200,0009
38قزوين ( ويژه شب يلدا ) تهران شب يلدا 21پنج شنبه97/09/2997/09/305,200,0009
39کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران آخر هفته 43سه شنبه97/10/1197/10/1419,000,0009
40شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/1415,900,0009
41يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/1411,500,0009
42يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/149,900,0009
43کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران آخر هفته 33سه شنبه97/10/1897/10/219,500,0009
44چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/10/1897/10/2112,500,0009
45جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/10/1897/10/2112,500,0007
46شهميرزاد، ملاده، فينسک تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/10/2097/10/219,800,0009
47نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/10/2097/10/214,990,0009
48عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/287,500,0009
49اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/289,400,0009
50يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/2811,500,0009
51يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/289,900,0009
52يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران جشن سده 32چهارشنبه97/11/1097/11/1211,500,0009
53يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران جشن سده 32چهارشنبه97/11/1097/11/129,900,0009
54ماجراجويي در جزيره ابرکاوان ( قشم ) تهران تعطيلات 22 بهمن 44پنج شنبه97/11/1897/11/2215,800,0009
55شهميرزاد، ملاده، فينسک تهران تعطيلات بهمن 21جمعه97/11/1997/11/209,800,0009
56جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات بهمن 43جمعه97/11/1997/11/2212,500,0007
57چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران تعطيلات بهمن 43جمعه97/11/1997/11/2212,500,0009
58کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات بهمن 43جمعه97/11/1997/11/2219,000,0009
59کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات بهمن 33جمعه97/11/1997/11/229,500,0009
60عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/227,500,0009
61اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران تعطيلات بهمن 32شنبه97/11/2097/11/229,400,0009
62شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران تعطيلات بهمن 32شنبه97/11/2097/11/2215,900,0009
63يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/2211,500,0009
64يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/229,900,0009
65نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات 22 بهمن 21يکشنبه97/11/2197/11/224,990,0009
66تاريخ و طبيعت از ايذه تا شوش تهران زمستان 43دوشنبه97/11/2297/11/269,900,0009
67يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/1011,500,0009
68يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/109,900,0009
69شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/1015,900,0009
70نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/12/0997/12/104,990,0009
71عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/1597/12/177,500,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com