گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور يزد،چک چک، ميبد (فولبرد)(ويژه مراسم آئيني جشن سده) تهران جشن سده 32شنبه95/11/0995/11/114,900,000Full
2تور يزد،چک چک، ميبد (فولبرد) هتل داد (ويژه مراسم آئيني جشن سده) تهران جشن سده 32شنبه95/11/0995/11/114,900,000Full
3خرانق، عقدا، زواره؛ نگين کوير زرين تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/1395/11/155,850,0009
4کوير بند ريگ؛ کاشان، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه95/11/1495/11/153,950,0009
5تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/2095/11/229,900,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1از دستکند ميمند تا سکوت کلوت (کرمان، ميمند، ماهان،شهداد) هتل پارس تهران آخر هفته 43سه شنبه95/11/0595/11/0816,500,000Full
2تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/0695/11/087,900,0009
3تور يزد، ميبد، چک چک تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/0695/11/085,990,000Full
4تور يزد،چک چک، ميبد (فولبرد)(ويژه مراسم آئيني جشن سده) تهران جشن سده 32شنبه95/11/0995/11/114,900,000Full
5تور يزد،چک چک، ميبد (فولبرد) هتل داد (ويژه مراسم آئيني جشن سده) تهران جشن سده 32شنبه95/11/0995/11/114,900,000Full
6تور بندر عباس قشم - 4 روزه هوايي تهران آخر هفته 43سه شنبه95/11/1295/11/1514,800,0009
7تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/1395/11/157,450,0009
8تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/1395/11/157,900,0009
9خرانق، عقدا، زواره؛ نگين کوير زرين تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/1395/11/155,850,0009
10کوير بند ريگ؛ کاشان، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه95/11/1495/11/153,950,0009
11تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/2095/11/227,900,0009
12تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/2095/11/229,900,0009
13تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/2795/11/297,450,0009
14تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/11/2795/11/297,900,0009
15تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/12/0495/12/067,900,0009
16تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران آخر هفته 43سه شنبه95/12/1095/12/1316,500,0009
17تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/12/1195/12/137,900,0009
18تور يزد چک چک ميبد - 3 روزه زميني با قطار تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/12/1195/12/135,990,0009
19جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0217,500,0009
20تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0218,900,0009
21کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0217,900,0009
22شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0217,900,0009
23يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0213,300,0009
24رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0211,200,0009
25گيلان، ماسوله، آستارا، اردبيل (از ساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0211,500,0009
26تور نوروزي بوشهر تنگ چوگان (عروس خليج فارس) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0215,500,0009
27از ميبد تا ميمند يزد کرمان ترکيبي تهران نوروز 96 76يکشنبه95/12/2996/01/0528,900,0009
28تور نوروزي کردستان و کرمانشاه - 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قضه پردازي) تهران نوروز 96 54يکشنبه95/12/2996/01/0314,900,0009
29خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل - 4 روزه هوايي تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0216,500,0008
30همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0211,800,0009
31نوروزي اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0213,900,0009
32تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0219,500,0009
33همدان،ورکانه،زنجان(سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0512,200,0009
34تبريز، کندوان، جلفا از ساز تبريز تا سوز ارس تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0512,900,0009
35رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0511,400,0009
36يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0513,500,0009
37شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0518,200,0009
38کرمان ،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0518,200,0009
39تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0519,300,0009
40جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0518,500,0009
41نوروزي اصفهان، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0514,200,0009
42تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0519,800,0009
43تور نوروزي چهارمحال و بختياري - 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/0610,900,0009
44گيلان، ماسوله، آستارا، اردبيل (از ساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/0611,700,0009
45تور نوروزي بوشهر تنگ چوگان (عروس خليج فارس) تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/0616,000,0009
46گلستان، ترکمن صحرا؛ سرزمين اسب و عشق تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/0611,800,0009
47تور نوروزي کردستان و کرمانشاه - 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قضه پردازي) تهران نوروز 96 54جمعه96/01/0496/01/0814,500,0009
48خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل - 4 روزه هوايي تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0816,500,0009
49همدان،ورکانه، زنجان (سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0811,900,0009
50رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0811,000,0009
51يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0813,200,0009
52شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,0009
53جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,900,0009
54تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0818,700,0009
55کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,0009
56نوروزي اصفهان، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0813,700,0009
57تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0819,600,0009
58تور نوروزي چهارمحال و بختياري - 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران نوروز 96 43يکشنبه96/01/0696/01/0911,400,0009
59رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1110,000,0009
60همدان روستاي رنسانسي ورکانه زنجان (از هگمتانه تا سلطانيه) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1111,300,0009
61خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل - 4 روزه هوايي تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1114,500,0003
62يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1113,100,0009
63شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,0009
64کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,0009
65جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,400,0009
66نوروزي اصفهان، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1113,600,0009
67تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1119,100,0009
68يزد ، ميبد ،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/139,900,0009
69شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/1314,500,0009
70جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/1315,500,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com