گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 5 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/297,600,0009
2شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 4 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/295,690,0009
3کليبر، ارسباران، جلفا، کندوان (هم مسير ارس در هوا ارسباران) تهران تعطيلات عيد قربان 54دوشنبه97/05/2997/06/0211,850,0003
4گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/027,500,0002
5تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/0211,500,0006
6تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0005
7تورمشهد نيشابور طوس ( 4روزه هتل 5*پارک حيات بدون بليط رفت و برگشت پرواز) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,400,0009
8ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0006
9تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/098,900,0004
10تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد غدير 32چهارشنبه97/06/0797/06/097,600,0005
11تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,500,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 5 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/297,600,0009
2شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 4 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/295,690,0009
3چهارمحال بختياري، چلگرد، سميرم، ياسوج (همپاي ايل تا دامنه دنا) تهران تعطيلات عيد قربان 54دوشنبه97/05/2997/06/0211,800,000Full
4کليبر، ارسباران، جلفا، کندوان (هم مسير ارس در هوا ارسباران) تهران تعطيلات عيد قربان 54دوشنبه97/05/2997/06/0211,850,0003
5گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/027,500,0002
6زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/027,600,000Full
7زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/029,900,000Full
8تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/0211,500,0006
9همدان ، کرمانشاه (از گنج الوند تا دسترنج فرهاد) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/029,800,000Full
10سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,500,000Full
11کرمانشاه (صداي تيشه فرهاد) هتل 5 ستاره لاله بيستون تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,500,000Full
12چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,900,000Full
13تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,800,000Full
14جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/024,900,000Full
15تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,500,000Full
16لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,650,000Full
17ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,900,000Full
18تورمشهد نيشابور طوس ( 4روزه هتل 5*پارک حيات بدون بليط رفت و برگشت پرواز) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,400,0009
19گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/097,900,0009
20سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,500,000Full
21تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0005
22تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد غدير 32چهارشنبه97/06/0797/06/097,600,0005
23تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,800,0009
24چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,900,000Full
25جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/094,900,0009
26تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,500,0009
27ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0006
28تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/098,900,0004
29نطنز، کاشان، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,000,0009
30ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران عيد سعيد غديرخم 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,800,0009
31لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/1497/06/165,650,0009
32سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/238,500,0009
33تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/2311,500,0009
34تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/236,800,0009
35چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/235,900,0009
36تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/235,800,0009
37ماسوله،اکوموزه، قلعه رودخان تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/13 9
38ماسال، ماسوله، اکوموزه، قلعه رودخان تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/13 9
39تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/134,700,0009
40کاشان، نطنز، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/13 9
41جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/204,900,0009
42تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1997/07/204,700,0009
43جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/184,900,0009
44ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/186,900,0009
45جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/044,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com