گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1همدان ، کرمانشاه (از گنج الوند تا دسترنج فرهاد) تهران تعطيلات خرداد 43سه شنبه97/03/1597/03/189,800,0005
2سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/268,500,0009
3تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/2611,500,0009
4تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد فطر 33چهارشنبه97/03/2397/03/267,600,0009
5گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/267,900,0009
6زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/268,900,0009
7لاهيجان، ديلمان، سياهکل ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,650,0009
8جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/264,900,0009
9تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,800,0008
10چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,900,0009
11تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/266,800,0009
12ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران تعطيلات عيد فطر 21جمعه97/03/2597/03/264,800,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1کليبر، ارسباران، جلفا، کندوان (هم مسير ارس در هوا ارسباران) تهران تعطيلات خرداد 55يکشنبه97/03/1397/03/1811,850,000Full
2چهارمحال بختياري، چلگرد، سميرم، ياسوج (همپاي ايل تا دامنه دنا) تهران تعطيلات خرداد 54دوشنبه97/03/1497/03/1811,800,000Full
3سرعين ، اسالم ، حيران ، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات خرداد 43دوشنبه97/03/1497/03/178,500,000Full
4همدان ، کرمانشاه (از گنج الوند تا دسترنج فرهاد) تهران تعطيلات خرداد 43سه شنبه97/03/1597/03/189,800,0005
5تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/2611,500,0009
6سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/268,500,0009
7گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/267,900,0009
8تور هوايي اروميه، ماکو، مهاباد (سرزمين شهد و شادي) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/2613,700,000Full
9زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/268,900,0009
10تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد فطر 33چهارشنبه97/03/2397/03/267,600,0009
11لاهيجان، ديلمان، سياهکل ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,650,0009
12تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,800,0008
13چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,900,0009
14تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/266,800,0009
15جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/264,900,0009
16ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران تعطيلات عيد فطر 21جمعه97/03/2597/03/264,800,0009
17تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/0597/04/0811,500,0009
18چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/0697/04/085,900,0009
19تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/0697/04/086,800,0009
20سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/1297/04/158,500,0009
21لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/1397/04/155,650,0009
22تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/1997/04/2211,500,0009
23تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/2097/04/226,800,0009
24چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/2097/04/225,900,0009
25ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/04/2197/04/224,800,0009
26سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/2697/04/298,500,0009
27سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/0997/05/128,500,0009
28تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/05/1197/05/124,700,0009
29سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/1697/05/198,500,0009
30تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/1697/05/1911,500,0009
31تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/1797/05/196,800,0009
32ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/05/1897/05/194,800,0009
33چهارمحال بختياري، چلگرد، سميرم، ياسوج (همپاي ايل تا دامنه دنا) تهران تعطيلات عيد قربان 54دوشنبه97/05/2997/06/0211,800,0009
34زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,900,0009
35تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/0211,500,0009
36سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,500,0009
37همدان ، کرمانشاه (از گنج الوند تا دسترنج فرهاد) تهران تعطيلات عيد قربان 43چهارشنبه97/05/3197/06/029,800,0009
38جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/024,900,0009
39تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,800,0009
40لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,650,0009
41گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/097,900,0009
42تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0009
43سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,500,0009
44چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,900,0009
45جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/094,900,0009
46تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0009
47تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,800,0009
48ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران عيد سعيد غديرخم 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,800,0009
49لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/1497/06/165,650,0009
50تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/2311,500,0009
51سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/238,500,0009
52چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/235,900,0009
53تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/236,800,0009
54تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/134,700,0009
55جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/204,900,0009
56تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1997/07/204,700,0009
57جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/184,900,0009
58جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/044,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com