گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/07/2796/07/283,800,0003

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/07/2596/07/2811,600,000Full
2تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/2696/07/288,600,000Full
3يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/2696/07/288,800,000Full
4تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/07/2796/07/283,800,0003
5تور زميني گيلان، فومن، ماسوله (ازساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/0396/08/056,300,0009
6تور قشم،هرمز (هتل 4 ستاره ارم ) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/0396/08/056,900,0009
7تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/0396/08/055,900,0009
8يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/08/0996/08/1211,600,0009
9يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/1096/08/128,800,0009
10تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/1096/08/128,600,0009
11تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/1096/08/127,300,0009
12يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات اربعين 43سه شنبه96/08/1696/08/1911,600,0009
13تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران تعطيلات اربعين 43سه شنبه96/08/1696/08/1914,300,0009
14کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران تعطيلات اربعين 43سه شنبه96/08/1696/08/1915,800,0009
15تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران تعطيلات اربعين 43سه شنبه96/08/1696/08/1916,500,0009
16تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران تعطيلات اربعين 32چهارشنبه96/08/1796/08/195,900,0009
17تور قشم، هرمز (هتل 4ستاره ارم) تهران تعطيلات اربعين 32چهارشنبه96/08/1796/08/196,900,0009
18يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات اربعين 32چهارشنبه96/08/1796/08/198,800,0009
19تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/2496/08/267,300,0009
20تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/2496/08/268,600,0009
21تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/08/2496/08/267,000,0009
22تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران تعطيلات آبان 43پنج شنبه96/08/2596/08/2814,300,0009
23کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران تعطيلات آبان 43پنج شنبه96/08/2596/08/2815,800,0009
24تور بندرعباس قشم تهران تعطيلات آبان 43پنج شنبه96/08/2596/08/2816,900,0009
25يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات آبان 43پنج شنبه96/08/2596/08/2811,600,0009
26تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران تعطيلات آبان 43پنج شنبه96/08/2596/08/2816,500,0009
27خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران تعطيلات آبان 43پنج شنبه96/08/2596/08/2814,600,0009
28تور قشم، هرمز(هتل 4ستاره ارم) تهران تعطيلات آبان 32جمعه96/08/2696/08/286,900,0009
29يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات آبان 32جمعه96/08/2696/08/288,800,0009
30تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران تعطيلات آبان 32جمعه96/08/2696/08/285,900,0009
31تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران تعطيلات آذر 43جمعه96/09/0396/09/0614,300,0009
32کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران تعطيلات آذر 43جمعه96/09/0396/09/0615,800,0009
33تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران تعطيلات آذر 43جمعه96/09/0396/09/0616,500,0009
34تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران تعطيلات آذر 32شنبه96/09/0496/09/065,900,0009
35تور قشم،هرمز (هتل 4 ستاره ارم) تهران تعطيلات آذر 32شنبه96/09/0496/09/066,900,0009
36يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/09/0796/09/1011,600,0009
37يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/0896/09/108,800,0009
38يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 43سه شنبه96/09/1496/09/1711,600,0009
39تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران تعطيلات ولادت پيامبر 43سه شنبه96/09/1496/09/1714,300,0009
40کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 43سه شنبه96/09/1496/09/1715,800,0009
41تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران تعطيلات مبعث پيامبر 43سه شنبه96/09/1496/09/1716,500,0009
42خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران تعطيلات ولادت پيامبر 43سه شنبه96/09/1496/09/1714,600,0009
43تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32چهارشنبه96/09/1596/09/175,900,0009
44تور قشم، هرمز(هتل 4ستاره ارم) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32چهارشنبه96/09/1596/09/176,900,0009
45يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32چهارشنبه96/09/1596/09/178,800,0009
46تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/1596/09/178,600,0009
47تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/1596/09/177,300,0009
48تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/1596/09/177,000,0009
49خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/1596/09/1712,500,0009
50تور بندرعباس قشم تهران تعطيلات آذر 43سه شنبه96/09/2196/09/2416,900,0009
51تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/2996/10/015,900,0009
52تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/2996/10/017,300,0009
53تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/2996/10/018,600,0009
54تور قشم ،هرمز (هتل 4 ستاره ارم) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/09/2996/10/016,900,0009
55يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/10/0596/10/0811,600,0009
56يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/0696/10/088,800,0009
57کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/10/1296/10/1515,800,0009
58تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/1396/10/155,900,0009
59تور قشم،هرمز (هتل 4ستاره ارم) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/1396/10/156,900,0009
60يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/10/1996/10/2211,600,0009
61تور بندرعباس قشم تهران آخر هفته 43سه شنبه96/10/1996/10/2216,900,0009
62تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/10/1996/10/2216,500,0009
63يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/2096/10/228,800,0009
64خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/2096/10/2212,500,0009
65تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران آخر هفته 43سه شنبه96/10/2696/10/2914,300,0009
66تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/2796/10/295,900,0009
67تور قشم،هرمز(هتل 4ستاره ارم) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/10/2796/10/296,900,0009
68تور بندرعباس قشم تهران آخر هفته 43سه شنبه96/11/0396/11/0616,900,0009
69خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/0496/11/0612,500,0009
70يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/11/1096/11/1311,600,0009
71تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1196/11/135,900,0009
72يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1196/11/138,800,0009
73تور قشم،هرمز (هتل 4 ستاره ارم) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1196/11/136,900,0009
74يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2211,600,0009
75کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2215,800,0009
76تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2214,300,0009
77تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2216,500,0009
78يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات 22 بهمن 32جمعه96/11/2096/11/228,800,0009
79تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران تعطيلات 22 بهمن 32جمعه96/11/2096/11/225,900,0009
80تور قشم،هرمز (هتل 4 ستاره ارم) تهران تعطيلات 22 بهمن 32جمعه96/11/2096/11/226,900,0009
81خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران تعطيلات 22 بهمن 32جمعه96/11/2096/11/2212,500,0009
82يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/12/0196/12/0411,600,0009
83يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32سه شنبه96/12/0196/12/038,800,0009
84تور قشم جزيره عجايب هفتگانه تهران آخر هفته 43سه شنبه96/12/0196/12/0414,300,0009
85خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران آخر هفته 43سه شنبه96/12/0196/12/0414,600,0009
86تور قشم،هرمز (هتل 3ستاره الوند) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/12/0296/12/045,900,0009
87تور قشم، هرمز (هتل 4 ستاره ارم) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/12/0296/12/046,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com